O firmě

MOS technik je na trhu od roku 2011, nicméně využívá dlouholeté zkušenosti svých pracovníků zejména v oblasti jednoúčelových strojů a systémů stlačeného vzduchu.

Naše firma se zaměřuje na uspokojení praktických potřeb zákazníka v oblasti průmyslové technologie a automatizace. Nabízíme komplexní dodávky technologických podcelků systémem „na klíč...“, což zahrnuje:

  • odborné posouzení zadání a stávající technologie na místě u zákazníka
  • vypracování projektu opravy, repase, přestavby, úpravy či automatizace
  • vypracování cenové nabídky
  • detailní specifikace automatizačních komponent dle Vašeho zadání v optimálním poměru cena/kvalita
  • dodávky všech komponent včetně jejich montáže a uvedení do provozu
  • zpracování a dodávka technické dokumentace
  • vyhodnocení aplikovaného řešení, využití zkušeností z provozu pro případné další zlepšování
  • provozní servis a údržba

Při řešení Vašich konkrétních požadavků využíváme dlouholeté znalosti trhu s pneumatickými prvky a dalšími automatizačními komponenty, včetně úzkých kontaktů na jejich významné dodavatele. To nám umožňuje dle Vašich priorit zvolit tu nejoptimálnější variantu s ideálními parametry, kterými jsou hlavně: kvalita, výkon, životnost, cena, termíny, servis...

Odborná způsobilost kmenových pracovníků i všech našich spolupracovníků se pozitivně promítá při práci ve prospěch naší firmy i jejích zákazníků. Poskytujeme svým zákazníkům služby na vysoce profesionální úrovni ve všech odvětvích naší činnosti.