Odborná školení, poradenské služby, vybavení učeben

Poradenské služby pro provoz a údržbu pneumatických systémů a technologických ofuků

Potřebujete konzultovat funkčnost Vašeho pneumatického systému nebo navrhnout účinný a energeticky úsporný technologický ofuk? Pracovníci Vaší údržby nemají konkrétní praktické zkušenosti s pneumatickými prvky? Obraťte se na nás s konkrétními dotazy. Nabízíme Vám poradenské služby pro provoz a údržbu pneumatických systémů nebo proškolení Vašich pracovníků.

.

Odborná školení pneumatických mechanismů ve spolupráci s VŠB - TU Ostrava

S péčí o pneumatické systémy a snahou optimalizovat spotřebu stlačeného vzduchu velmi úzce souvisí také odborná připravenost odpovědných pracovníků.

MOS technik Vám ve spolupráci s katedrou Hydromechaniky a hydraulických zařízení Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava nabízí školení pro zvýšení kvalifikace Vašich technických pracovníků.

  

Cílem tohoto školení je pochopit funkci základních pneumatických prvků, naučit se základní schematické značky a číst schémata pneumatických obvodů. Dále pak základní zákonitosti zapojování pneumatických obvodů včetně jejich údržby a vyhledávání poruch.

Školení je určeno zejména pro kvalifikované dělníky, pracovníky údržby, montážní pracovníky a další techniky. Pomůže jim lépe obsluhovat výrobní zařízení, provádět jejich údržbu. Získají znalosti potřebné pro efektivní montáž a uvádění do provozu nových výrobních zařízení.

.

Vybavení specializovaných učeben

Ve spolupráci s předními světovými výrobci pneumatických prvků Vám můžeme navrhnout a dodat vhodné výukové soupravy pro pneumatické systémy!

     

Tyto didaktické panely jsou velmi efektivní pro praktickou výuku. Umožní vhodným a kreativním způsobem ověřit získané teoretické vědomosti z oblasti systémů stlačeného vzduchu. Pomůžeme Vám zvolit ideální rozsah didaktických sestav pro výuková centra, odborné střední školy, technické univerzity a další organizace.

.

Software pro tvorbu a simulaci schémat pneumatických a hydraulických obvodů

OMEGON FLUID TECHNOLOGY 2

Jedinečný grafický nástroj pro tvorbu a simulaci schémat pneumatických a hydraulických obvodů!

  • Jednoduchá, rychlá a efektivní tvorba obvodových schémat využívajících hydraulické, pneumatické, elektrické a logické symboly.
  • SW obsahuje základní knihovny prvků, ale také možnost tvorby uživatelských knihoven včetně doplnění o vlastní symboly.
  • Symboly knihoven jsou doplněny o schématické obrázky a fota.
  • SW obsahuje také teoretické základy funkce jednotlivých prvků a názorné příklady jejich praktického využití.
  • Pomocí jednoduchého "builderu" si pro obvod vytvoříte válce či ventily přesně podle Vašich potřeb.
  • Možnost nastavení konkrétních parametrů obvodů, jako jsou například tlak, hmotnost zátěže, procento škrcení atd. …
  • Automatické generování kusovníku prvků vložených do schématu.
  • Možnost tisku schémat do různých formátů včetně možnosti uživatelského přizpůsobení razítek, vložení firemního loga atd.

OFT2 představuje pro uživatele velmi jednoduchý a efektivní nástroj pro kreslení obvodových schémat, jejichž funkci lze následně simulovat. Nejde tedy o pouhé kreslení schémat, ale obvod, který velmi jednoduše sestavíte, je možné testovat a zjišťovat, zda jeho funkce odpovídá technickému zadání. Také je možné odzkoušet funkci stávajících obvodů a nelézt takto jejich kritická místa.

Pokud vytváříte schémata ať už čistě pneumatická či elektrická nebo hydraulická nebo jejich kombinace, může se pro Vás stát Omegon Fluid Technology 2 užitečným pomocníkem! OFT2 obsahuje také spoustu didaktických materiálů, takže je vhodným nástrojem pro zvýšení kvalifikace Vašich technických pracovníků.

.

Pro bližší informace ke kterémukoliv z výše uvedených témat nás prosím kontaktujte.