vzduchové nože MOS

V průmyslové praxi se pro různé aplikace využívají různé druhy ofuků. Níže uvádíme jejich stručný popis a porovnání základních parametrů:

Ofuk pomocí vrtané trubky

Je v první fázi nejjednodušším a snadno realizovatelným řešením s nízkými pořizovacími náklady. Ovšem při provozu vykazuje vysokou hlučnost a relativně nízkou účinnost. Hlavním problémem je ovšem velká spotřeba vzduchu a tím vysoké provozní náklady.

 

Trubka s tryskami

Také relativně jednoduché řešení pomocí plastových trysek, které lépe směřují proud vzduchu a tím zvyšují účinnost ofuku. Hlavním problémem zůstává velmi vysoká spotřeba vzduchu a tím vysoké provozní náklady.

 

Nízkotlaký vzduchový nůž

Využití nízkotlakého nože je již mnohem sofistikovanější řešení, jehož výhodou je práce při nízkém tlaku a tím relativně nízká spotřeba vzduchu-nízké provozní náklady. Také směrování proudu vzduchu a jeho účinnost je dobrá. Největší nevýhodou je ovšem vysoká pořizovací cena, která vyplývá z nutnosti pořízení zdroje nízkotlakého vzduchu – dmychadla a kompletního rozvodu.

 

Vzduchový nůž MOS

Využití tlakového vzduchového nože MOS sice znamená vyšší pořizovací náklady oproti vrtané trubce a trubce s tryskami, ovšem vykazuje vyšší účinnost při nižší hlučnosti a spotřebě vzduchu, díky čemuž jsou roční náklady na provoz takového ofuku mnohem nižší. Ostatní výhody vzduchových nožů MOS naleznete zde.

Pro orientační srovnání spotřeby různých druhů ofuků můžete použít následující tabulku:

Pracovní tlak [bar] Spotřeba na 100mm délky [Nl/min] Pořizovací náklady [Kč] Roční provozní náklady [Kč] Cena za první rok [Kč]
Vrtaná trubka 4 680 1 000 55 162 56 162
Trubka s tryskami 4 1005 3 360 81 526 84 886
Nízkotlaký vzduchový nůž 0,2 - 110 000 19 680 129 680
Vduchový nůž MOS 4 150 9 880 12 168 22 048

Platí pro 260 dní v roce, 8 hodin denně při ceně 0,65 Kč/m3 stlačeného vzduchu.